Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Právní pomoc > > Právní pomoc pro rodiny s ohroženými dětmi v OC kraji

> Právní pomoc pro rodiny s ohroženými dětmi v OC kraji

Projekt je zaměřen na zlepšení nedostatečné nabídky bezplatných právních služeb pro rodiny s ohroženými dětmi v Olomouckém kraji. Cílem projektu je zvýšit dostupnost kvalitního, odborného a bezplatného právního poradenství v Olomouckém kraji.

 

Projekt realizuje Liga lidských práv, partnery projektu jsou:

 

  • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, která provozuje bezplatnou studentskou právní poradnu
  • Pro bono aliance, která zapojuje advokátní kanceláře a neziskové organizace do pro bono centra. Pro bono centrum zprostředkovává klientům bezplatné právní zastoupení před soudy.

 

Projekt je podpořen z programu švýcarsko-české spolupráce

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.