Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Spolupráce a projekty

Spolupráce a projekty

 Pro bono aliance návázala od počátku roku 2012 intenzivnější spolupráci s veřejným ochráncem práv. Na základě memoranda o spolupráci PBA zprostředkovává bezplatné zastoupení pro oběti diskriminace. Součástí spolupráce je rovněž metodická a vzdělávací pomoc pracovníků Kanceláře VOP zapojeným advokátům.

 

Pro bono aliance také aktivně spolupracuje s Ligou lidských práv, momentálně na projektu Právní pomoc pro rodiny s ohroženými dětmi v Olomouckém kraji. Projekt je zaměřen na zlepšení nedostatečné nabídky bezplatných právních služeb pro rodiny s ohroženými dětmi a jeho cílem  je zvýšit dostupnost kvalitního, odborného a bezplatného právního poradenství pro tuto cílovou skupinu v Olomouckém kraji. 

  

Pro bono aliance navázala bližší spolupráci i se Studentskou právní poradnou působící na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Studentská právní poradna v některých případech spolupracuje s Pro bono centrem, které pro klienty poradny pomáhá zprostředkovat bezplatní právní pomoc spolupracujících pro bono advokátů.
 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.