Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Profesní etika

Profesní etika

Pro bono aliance se snaží rozšířit povědomí o důležitosti profesní etiky mezi praktikující právníky, studenty práv i širší veřejnost. Profesní etiku přitom chápeme přinejmenším ve dvou rovinách: v rovině vědomí obecné odpovědnosti právníků vůči společnosti, v níž působí, a v rovině konkrétních etických dilemat, se kterými se právníci v každodenním praxi setkávají.

Rozhodli jsme se toto téma rozpracovat do konkrétního programu. Aktuálně zpracováváme výzkum na téma výuky profesní etiky v rámci právnických fakult a v rámci profesní přípravy v anglosaských zemích, západoevropských jurisdikcích kontinentální tradice, a v zemích visegrádských.

Na toto téma jsme již uspořádali dva akademické kulaté stoly. A budeme se mu v nejbližších měsících věnovat i prostřednictvím workshopů pro praktikující advokáty. Sledujte tyto stránky a naše profily na sítích Facebook a LinkedIn, kde budeme postupně zveřejňovat další informace k tématu.

Tímto také děkujeme našim partnerům z Velvyslanectví USA a z advokátní kanceláře Kinstellar, kteří našemu projektu poskytují finanční podporu.

 

                          

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.