Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář

16.5.2024 - 16.5.2024

10.9.2023 - 16.9.2023

11.9.2022 - 17.9.2022

12.9.2021 - 18.9.2021

13.9.2020 - 19.9.2020

14.11.2019 - 14.11.2019

16.12.2018 - 16.12.2018

15.11.2018 - 15.11.2018

23.10.2018 - 23.10.2018

9.9.2018 - 15.9.2018

8.2.2016 - 11.2.2016

3.11.2015 - 3.11.2015

25.10.2014 - 28.10.2014

28.1.2013 - 28.1.2013

22.11.2012 - 22.11.2012

12.10.2011 - 13.10.2011

17.6.2011 - 17.6.2011

28.4.2010 - 28.4.2010

14.2.2010 - 19.2.2010

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.