Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Pokračování Školy lidských práv

Pokračování Školy lidských práv

Od: 20.3.2011
Do: 22.3.2011

Další pokračování Školy lidských práv se uskuteční ve dnech 20. - 22.3.2011 na Jůnově statku nedaleko Prahy. V rámci programu se účastníci budou věnovat tématům násilí z nenávisti, korupce, migraci a profesní etice. Jako milý host zavítá mezi studenty prezidentka Exekutorská komry ČR Jana Tvrdková

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.