Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Podpořte nás

Podpořte nás

Pro bono aliance se snaží dlouhodobě rozvíjet své programy na podporu dostupnosti právní pomoci a společensky odpovědného výkonu právnických profesí. Činíme tak systematicky i v situaci, kdy mnozí tradiční donoři odcházejí do jiných regionů. O to více v současné době oceňujeme podporu individuálních i firemních dárců, kteří považují naše aktivity za užitečné.

 

Pokud chcete podpořit činnost Pro bono aliance, pošlete příspěvek na účet na účet č. 189 100 522/0300, jako variabilní symbol uveďte 77ddmmrrrr (datum narození).

Pokud budete přispívat za právnickou osobu, uveďte variabilní symbol ve tvaru 77ICO.

Pokud chcete podpořit konkrétně některou z aktivit Pro bono aliance, uveďte její název do zprávy pro příjemce.

 

Potvrzení o přijetí daru rádi poskytneme po vyžádání na adrese finance@probonoaliance.cz.

 

Každý Váš příspěvek je pro nás důležitý a dává nám možnost dále rozvíjet aktivity, které považujeme za užitečné. Děkujeme.
 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.