Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Právní pomoc

Právní pomoc

Moderní právní stát vyžaduje zajištění právní pomoci pro každého, bez ohledu na majetek a sociální nebo jiné postavení. Zvláštní pozornost vyžadují znevýhodněné skupiny. „Právo na právníka“ je součástí principu rovnosti před zákonem a práva na spravedlivý proces.

 

V rámci programu "Dostupnost právní pomoci" se věnujeme třem hlavním aktivitám:

 

1) Pro bono centrum

Pomáháme advokátům zapojit se do obecně prospěšných aktivit. Pomáháme NNO získat advokáta.

 

2) Poradna dostupnosti právní pomoci

Radíme občanům, kde a jakou formou mohou získat právní pomoc.

 

3) Bezplatná právní pomoc

Podporujeme vznik lepší právní úpravy státem garantované právní pomoci.

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.