Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Skutečně přes překážky? Vol. 2

Skutečně přes překážky? Vol. 2

Od: 23.5.2019
Do: 23.5.2019

 Přijďte s námi debatovat: "Skutečně přes překážky? Aneb jsou ženy při své cestě k vyšším právním postům diskriminovány?"

Akce se koná v místnosti č. 038 (Právnická fakulta, Univerzita Karlova)

Debatu moderuje: Silvie Lauder

Vystupující:
Kateřina Šimáčková (Ústavní soud ČR)

Hana Gawlasová (AK Squire, Patton, Boggs)

Lenka Gomez Tomčálová (AK Z/C/H Legal)

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.