Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Seminář: Procesní práva dětí

Seminář: Procesní práva dětí

Od: 22.11.2012
Do: 22.11.2012

 ve spolupráci s advokátní kanceláří  si Vás dovoluje pozvat na seminář

Procesní práva dětí v civilním i trestním řízení ve světle Úmluvy OSN o právech dítěte


 22. 11. 2012

12:00 - 16:00 hod.

v prostorách advokátní kanceláře Kinstellar. s.r.o., Palác Myslbek, Na Příkopě 19, Praha.

 

Seminář je určen advokátům a advokátním koncipientům.


Program semináře:

12:00 - 12:45  Dětská práva - hlavní principy Úmluvy o právech dítěte ve vztahu k justici (Mgr. Radka Dohnalová Ph.D.)

12:45 - 13:30  Procesní práva dětí v civilním řízení ve světle mezinárodních standardů a praktické aspekty zastupování dětí advokáty (Mgr. Michaela Hazdrová)

13:30 - 13:45  Přestávka

13:45 - 14:30  Procesní práva dětí mladších 15 let v trestním řízení ve světle mezinárodních standardů a praktické aspekty zastupování dětí advokáty (Mgr. Radka Dohnalová Ph.D)

14:30 - 15:30  Komunikace s dětmi zúčastněnými na řízení (Mgr. Eva Oujezská)

15:30 - 16:00  Diskuse a shrnutí

Lektoři:


Mgr. Radka Dohnalová Ph.D., advokátka, která se dlouhodobě zabývá problematikou dětských práv ve své právní praxi i publikační činnosti

Mgr. Michaela Hazdrová
, právnička programu Práv dětí Ligy lidských práv

Mgr. Eva Oujezská, psycholožka a lektorka

Účast na semináři je bezplatná.

Bližší informace poskytne Veronika Kristková: kristkova@probonoaliance.cz, mob: 724033052.

Na seminář se registrujte prosím elektronicky na kristkova@probonoaliance.cz.

Účastníci semináře jsou po skončení semináře srdečně zváni na neformální oslavu 4. výročí Pro bono centra, která se koná od 16:00 v Jazz Dock, Janáckovo nábreží 2, Praha. Bližší informace zde.

 

Seminář podporuje:

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.