Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Seminář "Přiměřená opatření pro osoby se zdravotním postižením"

Seminář "Přiměřená opatření pro osoby se zdravotním postižením"

Od: 26.10.2016
Do: 26.10.2016

Pro bono aliance a Kancelář veřejného ochránce práv

 

si Vás dovolují pozvat na seminář

 

 

Přiměřená opatření pro osoby se zdravotním postižením

 

 

středa 26. října 2016

 

13:00 – 16:00

 

V prostorách advokátní kanceláře Allen & Overy (5. patro)

 

V Celnici 4, Praha 1

 

 

Témata

 

  • zdravotní postižení jako diskriminační důvod
  • význam Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením
  • nepřímá diskriminace osob se zdravotním postižením
  • vymezení přiměřených opatření pro osoby se zdravotním postižením
  • povinnosti zaměstnavatelů/lek a poskytovatelů/lek služeb
  • právní prostředky ochrany před diskriminací a zajištění důkazů
  • případy řešené veřejným ochráncem práv/veřejnou ochránkyní práv a judikatura českých a zahraničních soudů

 

 

Lektorují

 

 

Jana Kvasnicová

·         Absolventka Právnické fakulty (2009) a Fakulty sociálních studií (2013) Masarykovy univerzity

·         Zástupkyně vedoucího oddělení rovného zacházení v Kanceláři veřejného ochránce práv

·         Zakládající členka Genderové expertní komory ČR

·         Vedoucí autorského kolektivu ke komentáři k antidiskriminačnímu zákonu

 

 

Lenka Frýdková

·         Absolventka Právnické fakulty (2009) a Ekonomicko-správní fakulty (2009) Masarykovy

Univerzity

·         Právnička v oddělení rodiny, zdravotnictví a práce v Kanceláři veřejného ochránce práv

·         Aktuálně se zabývá problematikou přístupnosti a monitoringem práv osob se zdravotním postižením

 

 

Registrace

 

 

·         Seminář je určený pro advokáty, advokátní koncipienty a studenty právnických fakult

·         Účast na semináři je bezplatná

·         Registrujte se prosím co nejdřív emailem na adrese probono@probonoaliance.cz

·         Kapacita semináře je omezená

·         Bližší informace: Michaela Bezoušková, e-mail probono@probonoaliance.cz, tel.: 774 887 792

 

 

 

 

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.