Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Konference "Profesní etika - Quo vadis?"

Konference "Profesní etika - Quo vadis?"

Od: 6.5.2011
Do: 7.5.2011

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Pro bono aliance a ELSA Olomouc

si vás dovolují pozvat na odbornou konferenci

 

Profesní etika právníků – Quo vadis?

 

6. – 7.května 2011

Olomouc

 

Předběžný program:

 

Pátek 6. května 2011, Rotunda PF UP v Olomouci, 14:00 – 17:00

Profesní etika právníků – její role, aktuální problémy a výzvy

 

příspěvky přednesou Stanislav Balík, Kateřina ŠimáčkováEliška Wagnerová, Philip M. Genty,James E. Moliterno

 

po příspěvcích bude následovat diskuse

 

 

Sobota 7. května 2011, Seminární místnosti 3, 4 a 5 PF UP v Olomouci, 9:00 – 13:00

Profesní etika právníků – jak na ni

 

workshopy pod vedením zahraničních i domácích lektorů

(Philip M. Genty, James E. Moliterno, Vítězslav Dohnal)

 

 

Kontakty:

Přihlásit na konferenci se můžete na e-mailu: konferenceolomouc@gmail.com

Konference se uskutečňuje díky podpoře Evropského sociálního fondu v rámci projektu Právní vzdělání pro celý život.

 

http://www.pf.upol.cz/menu/struktura-pf/centra/centrum-pro-klinicke-a-pravni-vzdelavani/profesni-etika-pravniku-quo-vadis/

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.