Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Semináře ve spolupráci s KVOP

Semináře ve spolupráci s KVOP

Od: 15.5.2018
Do: 15.5.2018

Pro bono aliance a Kancelář veřejného ochránce práv

si Vás dovolují pozvat na seminář  

Obtěžování na pracovišti

 

úterý 15. května 2018

13:00 – 16:30

 

V prostorách advokátní kanceláře Allen & Overy (5. patro)

V Celnici 4, Praha 1

 

Témata

 

·       obtěžování, sexuální obtěžování, šikana, mobbing, bossing, staffing, chairing – pojem, právní úprava a příklady

·       povinnosti zaměstnavatele při předcházení a řešení případů obtěžování na pracovišti

·       působnost orgánů inspekce práce a veřejného ochránce práv

·       možnosti obrany proti obtěžování na pracovišti

·       problematika dokazování – sdílení důkazního břemene a přípustnost audionahrávek

·       případy obtěžování řešené veřejným ochráncem práv a judikatura českých a zahraničních soudů

 

Lektorují

 

Barbara Kubátová – absolvovala Filozofickou fakultu (2005) a Právnickou fakultu (2007) Masarykovy univerzity. Po studiích působila v neziskovém sektoru. Od roku 2015 pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv jako právnička odboru rovného zacházení. Zabývá se zejména diskriminací v oblasti zaměstnání.

Iva Palkovská – od roku 2015 působí jako právnička odboru rovného zacházení v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se zaměřuje zejména na diskriminaci z důvodu státní příslušnosti. Je spoluautorkou Sborníku stanovisek veřejného ochránce práv na téma občanství Evropské unie.  Magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity zakončila v roce 2015 a nadále pokračuje v doktorském studiu v oboru Mezinárodní a evropské právo. Na Právnické fakultě také externě vyučuje.  

Registrace

 

·       Seminář je určený pro advokáty/advokátky, advokátní koncipienty a koncipientky a studenty/studentky právnických fakult

·       Účast na semináři je bezplatná

·       Registrujte se prosím co nejdřív emailem na adrese probono@probonoaliance.cz

·       Kapacita semináře je omezená

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.