Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Seminář "Praktické aspekty opatrovnictví v řízení dětí mladších 15 let ve věcech činů jinak trestnýchí"

Seminář "Praktické aspekty opatrovnictví v řízení dětí mladších 15 let ve věcech činů jinak trestnýchí"

Od: 8.10.2015
Do: 8.10.2015

Pro bono aliance a Liga Lidských práv si Vás dovolují pozvat na seminář

 

Praktické aspekty opatrovnictví v řízení dětí mladších 15 let ve věcech činů jinak trestných

 

čtvrtek 8. října 2015

13:00 – 16:00

 

V prostorách advokátní kanceláře AK Squire Patton Boggs

Václavské náměstí 57/813, Praha 1

 

Téma:

• Výkon funkce opatrovníka – advokáta
• Komunikace s nezletilým, vhodnost trestů, znalecká zkoumání
• Procesní zádrhele zejména problematika přípravného řízení, propojení s opatrovnickým řízením, náhrada nákladů a škody

 

Lektorka:

Mgr. Radka Korbelová Dohnalová Ph.D.

• Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2001)
• Společnice Advokátní kanceláře Korbel, Tuháček & partneři, s. r. o. (2013)
• Členka sekce ADR ČAK, Pro bono aliance (2008), Výboru pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva (2002 -2008), Ligy lidských práv (2002-2005), Ekologického právního servisu (2002-2003)
• Zkušební komisařka Ministerstva spravedlnosti pro mediaci

 

Registrace:

• Seminář je určený pro advokáty, advokátní koncipienty a studenty právnických fakult
• Účast na semináři je bezplatná
• Registrujte se prosím co nejdřív emailem na adrese probono@probonoaliance.cz
• Kapacita semináře je omezená
• Bližší informace: Michaela Prokopová, e-mail probono@probonoaliance.cz, tel.: 774 887 792


Seminář je součástí projektu "Vím, jak z toho ven", jež je zaměřen na snížení počtu soudních rozhodnutí o umístění dětí do ústavní péče a posílení právního postavení dětí, které se již v ústavní péči nachází. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.
 

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.