Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Seminář: Právní jednání lidí se zdravotním postižením podle nového občanského zákoníku

Seminář: Právní jednání lidí se zdravotním postižením podle nového občanského zákoníku

Od: 9.5.2012
Do: 9.5.2012

Dovolujeme si vás pozvat na seminář pořádaný Pro bono aliancí ve spolupráci s Ligou lidských práv/Mental Disability Advocacy Centre a PILnet – The Global Network for Public interest Law, Budapešť

 

 

Právní jednání lidí se zdravotním postižením podle nového občanského zákoníku

 

 

9. 5. 2012 od 10 do 14.30 hodin

 

v prostorách advokátní kanceláře Allen & Overy

V Celnici 4, 5. patro, Praha 1

 

Seminář je určen advokátům, kteří si chtějí rozšířit své znalosti pro zastupování klientů v řízeních o způsobilosti k právním úkonům.

Seminář se bude zabývat problematikou zásahů do způsobilosti k právním úkonům v novém občanském zákoníku, alternativám k omezení způsobilosti právním úkonů a hmotněprávními a procesněprávními podmínkami omezení způsobilosti k právním úkonům.

Lektory semináře budou prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. a právníci organizace Ligy lidských práv/Mental Disability Advocacy Centre.

 

Účast na semináři je bezplatná.

Pokud máte zájem se semináře zúčastnit, prosím, potvrďte svou účast do 30. 4. 2012 na e-mail: kristkova@probonoaliance.cz.

Kapacita semináře je omezena.

Bližší informace poskytne Veronika Kristková na výše uvedeném e-mailu nebo na mobilu 724033052.

 

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.