Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Workshop o právních dovednostech

Workshop o právních dovednostech

Od: 2.3.2012
Do: 4.3.2012

·         Workshop pro studenty právnické fakulty UP v Olomouci se uskuteční v hotelu Dlouhé stárně v Koutech nad Desnou. Ředitel Pro bono aliance Mgr. Vítězslav Dohnal se bude podílet dvou blocích "Etika v práci právníka" a bloku „Co lze získat z neziskovky“. 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.