Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Předávání ceny pro bono advokát roku 2009

Předávání ceny pro bono advokát roku 2009

Od: 22.1.2010
Do: 22.1.2010

V rámci 5. ročníku prestižní soutěže Právník roku (www.pravnikroku.cz) bude uděleno mimořádné ocenění Pro bono advokát roku. Jméno oceněného oznámí organizátoři soutěže na galavečeru v pátek 22.1.2010.1) Laická i odborná veřejnost nominovala na ocenění celkem 11 advokátů či advokátních koncipientů.

Nominováni byli:

JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Petr Pavelec, JUDr. Ivana Weigandová, Mgr. Lukáš Slanina, JUDr. Petra Marková, Mgr. Tomáš Rašovský, Mgr. Tomáš Fiala, JUDr. Josef Petržík, Mgr. Jiří Bárta, Mgr. Karel Šturm, Mgr. Štěpán Holub


Ocenění se uděluje za poskytování bezplatných právních služeb bez toho, že by k tomu poskytovatele zavazoval zákon, rozhodnutí státního orgánu nebo profesní komory. Ocenění tedy není možné získat za právní pomoc poskytovanou zdarma na základě ustanovení soudem nebo určení Českou advokátní komorou.

„Nedílnou součástí výkonu advokátní profese je mimo jiné přispívat k dostupnosti právní pomoci i pro ty, kteří si placené služby nemohou dovolit. Víme, že mnoho advokátů se této své odpovědnosti za naplňování ideálu právního státu nezříká. Oceněním Pro bono advokát roku chceme na tuto někdy pozapomenutou součást advokacie upozornit a přispět k jejímu rozvoji,“ vysvětluje Vítězslav Dohnal, ředitel neziskové organizace Public Interest Laywers Association, která ve spolupráci s organizátory soutěže ocenění pro bono advokát roku připravila. 2)

Bližší informace: Mgr. Vítězslav Dohnal, Public Interest Lawyers Association, mobil: 776 834 534, e-mail: vdohnal@pilaw.cz, www.probonocentrum.cz

1) Hlavními organizátory soutěže Právník roku jsou Česká advokátní komora a společnost EPRAVO.CZ. Galavečer se uskuteční v Brně v hotelu Bobycetrum


2) V rámci projektu rozvoje pro bono advokacie PILA zprostředkovává advokátní služby pro české neziskové organizace, propaguje pro bono advokacii u odborné i laické veřejnosti a pořádá vzdělávací akce. Od června 2008 do prosince 2009 se podařilo zprostředkovat advokátní služby pro celkem 45 žádostí o poskytnutí pro bono služeb od NNO. Do poskytování pro bono právní pomoci se zapojilo 24 advokátních kanceláří (jejich seznam najdete na www.probonocetrum.cz v sekci „Naši partneři“. Projekt pro bono podporuje Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě. Pro bono centrum podporuje také Česká advokátní komora.

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.