Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Liská práva naživo (Škola lidských práv)

Liská práva naživo (Škola lidských práv)

Od: 25.10.2013
Do: 28.10.2013

Lidská práva naživo

 

Workshop pro studenty Právnické fakulty MU Brno.

25.-28.října 2013

Brno

 

Více informací zde: http://partnerstvi.law.muni.cz/20131025-lidska_prava_nazivo_letak.pdf

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.