Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Meziprofesní diskusní fórum o právnickém vzdělávání

Meziprofesní diskusní fórum o právnickém vzdělávání

Od: 27.2.2013
Do: 27.2.2013

Meziprofesní diskusní fórum o právnickém vzdělávání

 

Právnická fakulta Masarykovy Univerzity Brno

 

27. 2. 2013, místnost S71, 15.00 – 18.00 hodin

 

Pozvání do panelu přijali:

  • prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. - děkanka Právnické fakulty MU
  • prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy
  • Mgr. et. Mgr. Jan Petrov, LL.M. - ředitel Justiční akademie
  • JUDr. Radim Miketa - Česká advokátní komora
  • JUDr. Jan Passer, Ph.D., LL.M. - soudce NSS
  • JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. - proděkan Právnické fakulty Univerzity Palackého
  • Pavlína Navrátilová, studentka Právnické fakulty MU

 

bližší informace: http://partnerstvi.law.muni.cz/20130227-meziprof_diskusni_forum.pdf

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.