Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Právníci v ulici: JUDr. Jan M. Passer

Právníci v ulici: JUDr. Jan M. Passer

Od: 30.10.2018
Do: 30.10.2018

Veřejná diskuze pro neprávníky i právníky s českým soudcem, který působí u Tribunálu Evropské unie, který je přičleněn k Soudnímu dvoru EU.


Moderuje Vítězslav Dohnal.

 

Vzhledem k pozici, ve které Jan Passer působí, se diskuse zaměří na Evropskou unii a fungování jejích institucí, na důvěru či nedůvěru veřejnosti a politiků v EU či na otázku zasahování EU do svrchovanosti národních států. A jako vždy bude dost prostoru pro dotazy či názory posluchačů.

 

Diskuze s Janem Passerem je sedmým dílem z cyklu, díky němuž již přijeli do Tábora diskutovat s veřejností předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková, předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, prezidentka Soudcovské unie ČR Daniela Zemanová, Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová, viceprezident Soudcovské unie ČR Petr Černý a advokát Tomáš Sokol.

 

Cyklus pořádá nezisková organizace Pro bono aliance. Chce jím přispět ke zvýšení povědomí veřejnosti o fungování institucí a osobností právního státu, a napomoci tak k posílení důvěry v jejich práci.

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.