Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Právem proti diskriminaci - workshop v Brně

Právem proti diskriminaci - workshop v Brně

Od: 12.6.2014
Do: 12.6.2014

 Pro bono aliance a Kancelář veřejného ochránce práv

si Vás dovolují pozvat na seminář

 

Právem proti diskriminaci

 

čtvrtek 12. června 2014

14:00 – 17:30

 

Tiskové středisko Kanceláře veřejného ochránce práv

Údolní 39, Brno

 

Témata:

 

·        úvod do problematiky diskriminace a rovného zacházení v českém právu - definice základních konceptů: přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování apod.

·        přípustné formy rozdílného zacházení

·        právní prostředky ochrany před diskriminací

·        přenos důkazního břemene ve sporech o diskriminaci

·        případové studie

 

Seminář je určený pro advokáty, advokátní koncipienty a pracovníky neziskových organizací. Účast na semináři je bezplatná.

 

Registrujte se prosím co nejdřív emailem na adrese probono@probonoaliance.czKapacita semináře je omezená.

 

Lektoři:

 

Mgr. et Mgr. Petr Polák - absolvoval Právnickou fakultu (2007) a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity (2009). Ihned po studiích nastoupil do Kanceláře veřejného ochránce práv. Vedoucím oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv je od 1. května 2012. Od července 2012 je asistentem veřejného ochránce práv a členem pracovní skupiny Equality Law in Practice v rámci evropského sdružení Equinet. Podílí se na výuce předmětů Právní klinika diskriminace a rovné zacházení a Právní klinika ombudsmanské praxe vyučovaných na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Zabývá se především problematikou aplikace unijního práva ve vnitrostátní praxi, dopadem judikatury nadnárodních soudů v oblasti ochrany před diskriminací, věkovou diskriminací a ochranou práv etnických a sexuálních menšin.

 

 

 

Mgr. et Bc. Lucie Obrovská, Ph.D. - je absolventkou Právnické a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (2006, 2009, 2012). Před působením v Kanceláři veřejného ochránce práv, v níž je od roku 2010 právničkou oddělení rovného zacházení, pracovala v nevládním sektoru v lidsko-právní oblasti. V Kanceláři veřejného ochránce práv se orientuje především na diskriminaci v přístupu a při poskytování vzdělání a na školskou legislativu. Podílí se na výuce předmětu Právní klinika diskriminace a rovné zacházení, vyučuje právní předměty na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Podílí se na připravovaném komentáři k antidiskriminačnímu zákonu pro Wolters Kluwer, a. s.

 

 

 

Bližší informace poskytne Alexandra Dubová, email: probono@probonoaliance.cz, tel.: 774 887 792.  


 

 

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.