Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Seminář

Seminář

Od: 28.1.2013
Do: 28.1.2013

 


Liga lidských práv, Pro bono aliance a Kancelář veřejného ochránce práv
si Vás dovolují pozvat na seminář

 

Právem proti diskriminaci

 

pondělí 28.ledna 2013
14:00 – 18:00

 

Olomouc
v prostorách hotelu Flora, Krapkova 439/34

 

Témata:

• úvod do problematiky diskriminace a rovného zacházení v českém právu - definice základních konceptů: přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování
• právní prostředky ochrany před diskriminací
• přenos důkazního břemene ve sporech o diskriminaci
• případové studie

 

Lektoři:
Mgr. Jana Kvasnicová - ukončila studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity obhajobou diplomové práce na téma Přímá a nepřímá diskriminace žen v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. Od července roku 2009 pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv, v oddělení rovného zacházení pracuje od jeho vzniku v prosinci 2009 jako zástupkyně vedoucího. Podílí se na výuce předmětu Právní klinika diskriminace a rovné zacházení vyučovaného na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Mgr. Jiří Šamánek - absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Právníkem oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv je od 1. prosince 2009. V oddělení rovného zacházení se zabývá především problematikou Evropského práva, práva na rovné zacházení osob se zdravotním postižením a rovným přístupem k předškolnímu vzdělání.

 

Seminář je určený pro advokáty, advokátní koncipienty a pracovníky neziskových organizací. Účast na semináři je bezplatná.

 

Bližší informace poskytne Mgr. Vítězslav Dohnal, e-mail vdohnal@probonoaliance.cz, tel.: 776 834 534.

 

Registrujte se elektronicky na adrese vdohnal@probonoaliance.cz.

 

Podpora:

Podpořeno z Programu Švýcarsko-České spolupráce
Seminář se koná rovněž s podporou Kanceláře veřejného ochránce práv a České advokátní komory

 

Seminář pořádají:

 

Pro bono aliance

Liga lidských práv
 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.