Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Dobrá praxe procesního opatrovníka dítěte v řízení péče o nezletilé (seminář)

Dobrá praxe procesního opatrovníka dítěte v řízení péče o nezletilé (seminář)

Od: 22.6.2015
Do: 22.6.2015

Pro bono aliance a Liga Lidských práv si Vás dovolují pozvat na seminář

Dobrá praxe procesního opatrovníka dítěte v řízení péče o nezletilé

 
pondělí 22. června 2015

13:00 – 17:00
 

V prostorách advokátní kanceláře VFH Vašíček a partneři s.r.o.
Lidická 710/57, Brno

Téma:

  • Výkon funkce procesního opatrovníka dítěte v řízení péče o nezletilé – zajištění participace dítěte v řízení péče o nezletilé, vztah nejlepšího zájmu dítěte a názoru dítěte a význam jejich případného konfliktu pro roli procesního opatrovníka dítěte
  • Zjišťování názoru dítěte a komunikace s dítětem v souvislosti s řízením péče o nezletilé z pohledu psychologa
  • Příklady z praxe činnosti Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětíLektorky:

JUDr. Markéta Nováková

  • Zástupkyně ředitele Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí


Mgr. Eva Pávková

  • Vedoucí oddělení psychologů Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí


 
Registrace:

  • Seminář je určený pro advokáty, advokátní koncipienty a studenty právnických fakult
  • Účast na semináři je bezplatná
  • Registrujte se prosím co nejdřív emailem na adrese probono@probonoaliance.cz
  • Kapacita semináře je omezená
  • Bližší informace: Michaela Prokopová, e-mail probono@probonoaliance.cz, tel.: 774 887 792Seminář je součástí projektu "Vím, jak z toho ven", jež je zaměřen na snížení počtu soudních rozhodnutí o umístění dětí do ústavní péče a posílení právního postavení dětí, které se již v ústavní péči nachází. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.