Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Lektorské dovednosti a výuka praktických právnických dovedností na právnické fakultě

Lektorské dovednosti a výuka praktických právnických dovedností na právnické fakultě

Od: 13.2.2012
Do: 15.2.2012

Pro bono aliance a Právnická fakulta Masarykovy Univerzity organizuje třídenní workshop

 

Lektorské dovednosti a výuka praktických právnických dovedností na právnické fakultě

 

13.2. 14:00 do 15.2. 14:00


Lektoři:
PhDr. Jan Gruber, Ph.D, psycholog
Mgr. Vítězslav Dohnal, Pro bono aliance
JUDr. Maxim Tomozsek, PF UPOL
Mgr. Veronika Kristková, LLM., Pro bono aliance

 

Workshop se koná v hotelu Kozí Horka na Brněnské přehradě a je určen všem vyučujícím právnických fakult na českých univerzitách.
Program semináře může být přizpůsoben Vašim požadavkům ohledně toho, jaké lektorské dovednosti byste si chtěli z workshopu odnést.


Vaši účast prosím potvrďte a případné požadavky na obsah a návrhy s jakým hostem byste chtěli vést večer diskusi zasílejte Veronice Kristkové na email veronika.kristkova@law.muni.cz.

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.