Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Seminář Náboženské symboly ve vzdělání a zaměstnání

Seminář Náboženské symboly ve vzdělání a zaměstnání

Od: 19.4.2017
Do: 19.4.2017

       
   
 
 

 

 

 

 

Pro bono aliance a Kancelář veřejného ochránce práv

si Vás dovolují pozvat na seminář

 

Náboženské symboly ve vzdělání a zaměstnání

 

středa 19. dubna 2017

13:00 – 16:30

 

V prostorách advokátní kanceláře Allen & Overy (5. patro)

V Celnici 4, Praha 1

 

Témata:

 

·        náboženství, víra, světonázor a antidiskriminační právo (česká právní úprava, doktrína, judikatura)

·        náboženské symboly ve vzdělání – judikatura a případové studie

·        náboženské symboly v zaměstnání – judikatura a případové studie

 

Lektoři:

Veronika Bazalová – absolventka Právnické fakulty (2013) a Fakulty sociálních studií (2014) Masarykovy univerzity. Od srpna 2014 působí jako právnička v oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv. Zaměřuje se na státní správu na úseku školství a diskriminaci v oblasti vzdělávání. Působí v pracovní skupině sítě Equinet, která se věnuje otázkám antidiskriminačního práva.

 

Eva Nehudková – absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (2013). V srpnu 2013 nastoupila do Kanceláře veřejného ochránce práv jako právnička na oddělení rovného zacházení, kde se zabývá zejména diskriminací z důvodu etnického původu a také z důvodu víry a náboženského vyznání. Od května 2014 je členkou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Podílí se na výuce předmětů Právní klinika diskriminace a rovné zacházení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Působila rovněž jako odborná korektorka v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. (ASPI).

 

 

Seminář je určený pro advokáty a advokátní koncipienty.

 

Účast na semináři je bezplatná.

 

Registrujte se prosím co nejdřív emailem na adrese probono@probonoaliance.cz.

 

Kapacita semináře je omezená.

 

Bližší informace poskytne Simona Domesová, e-mail probono@probonoaliance.cz, tel.: 774 887 792.

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.