Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Informativní seminář k projektu Pro bono junior

Informativní seminář k projektu Pro bono junior

Od: 8.11.2011
Do: 8.11.2011

Právě zahajujeme program praxí studentů v advokátních kancelářích poskytujících
pro bono služby.

Nezávazný informativní seminář k této aktivitě se uskuteční dne 8.11.2011 od 13:30 do 14:30 v učebně č. 259.


Cílem semináře je představit potencionálním zájemcům z řad studnetů 3.-5. ročníku PF MU možnosti vykonat povinnou praxi
v advokátních kancelářích poskytujících pro bono služby. V rámci praxe student stráví minimálně polovinu požadované doby praxe (40 hod.) pro bono prací.


Praxe navazují na program Pro bono centrum, díky kterému získaly neziskové
organizace a jejich klienti bezplatné advokátní služby ve více než 120 případech
(www.probonocentrum.cz).


Na semináři se studenti seznámí si informacemi o:

  • co je pro bono práce a o významu poskytování pro bono služeb advokáty
  • advokátních kancelářích, u kterých je možno pro bono praxi vykonávat
  • o typu pro bono práce, se kterou se můžete v rámci pro bono praxe setkat
  • o průběhu plánovaných praxí a požadavcích na studenty

Těšíme se na Vaši účast!

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.