Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Lektorské dovednosti při výuce na vysoké škole

Lektorské dovednosti při výuce na vysoké škole

Od: 30.5.2012
Do: 30.5.2012

Chcete oživit Vaše semináře? Víte, jak funguje cyklus učení? Víte, jak sestavit seminář, aby odpovídal cyklu učení? Víte, jaké jsou silné a slabé stránky různých výukových metod dospělých?

Pokud se chcete dozvědět více, přijďte na seminář “Lektorské dovednosti při výuce na vysoké škole,” který organizuje Pro bono aliance a Právnická fakulta MU v rámci projektu Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva ve středu 30. 5. 2012 od 9:30 – 16:00 v místnosti číslo 257. Lektorem semináře bude slovenský psycholog PhDr. Milan Zacharovský.

Bližší informace zde a program zde.

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.