Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Právní sympozium Ostrava

Právní sympozium Ostrava

Od: 12.10.2011
Do: 13.10.2011

PRÁVNÍ SYMPOZIUM 2011

odborná konference na téma
„Rekodifikace občanského zákoníku a její dopady na právní praxi“

 

pořádá Court of Industry s.r.o.


pod záštitou regionálních zastoupení České advokátní komory, Notářské komory a Justiční akademie ČR

 

bližší informace najdete na www.pravni-sympozium.cz

 

Pro bono aliance se stala partnerem konference. Děkujeme organizátorům za možnost prezentovat naše aktivity a získat pro ně podporu!

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.