Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Ochrana ústavně garantovaných práv dětí před Ústavním soudem a ESLP (seminář)

Ochrana ústavně garantovaných práv dětí před Ústavním soudem a ESLP (seminář)

Od: 2.6.2015
Do: 2.6.2015

Pro bono aliance a Liga Lidských práv si Vás dovolují pozvat na seminář

Ochrana ústavně garantovaných práv dětí před Ústavním soudem a ESLP

 
úterý 2. června 2015

14:00 – 17:00

V prostorách advokátní kanceláře Allen & Overy (5. patro)
V Celnici 4, Praha 1

 
Téma:

 • Praktické poznatky z oblasti ochrany práv dětí v rámci soudních řízení
 • Ústavně garantovaná práva dětí
 • Nahlížení Ústavního soudu a ESLP na ochranu práv dětí


 
Lektor:

Mgr. David Strupek

 • Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1993)
 • Člen České advokátní komory (od 1998)
 • Advokát v advokátní kanceláři Ürge & Černohlávek (od 2001)
 • Člen kolektivu advokátů Linky právní pomoci Nadace Naše dítě
 • Spoludržitel ceny Právník roku za rok 2006 v kategorii rodinné právo
 • Nominován v kategorii občanských a lidských práv na cenu Právník roku (2006)

 

Registrace:

 • Seminář je určený pro advokáty, advokátní koncipienty a studenty právnických fakult
 • Účast na semináři je bezplatná
 • Registrujte se prosím co nejdřív emailem na adrese probono@probonoaliance.cz
 • Kapacita semináře je omezená
 • Bližší informace: Michaela Prokopová, e-mail probono@probonoaliance.cz, tel.: 774 887 792


Seminář je součástí projektu "Vím, jak z toho ven", jež je zaměřen na snížení počtu soudních rozhodnutí o umístění dětí do ústavní péče a posílení právního postavení dětí, které se již v ústavní péči nachází. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.