Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Seminář "Právní pomoc uprchlíkům"

Seminář "Právní pomoc uprchlíkům"

Od: 19.1.2016
Do: 19.1.2016

Pro bono aliance a Kancelář veřejného ochránce práv

pod záštitou ČAK

si Vás dovolují pozvat na seminář

 

Právní pomoc uprchlíkům

 

úterý 19. ledna 2016

12:00 – 16:00

 

V prostorách sálu ANTRACIT, Clarion Congress Hotel Ostrava****

Zkrácená 2703, Ostrava - Zábřeh

 

 

Témata

 

·        rozlišení základních termínů uprchlík/migrant

·        návraty cizinců a jejich zajištění

·        mezinárodní a evropské závazky v oblasti návratů cizinců a omezení na svobodě

·        krátký úvod do problematiky uprchlického práva a popis řízení o mezinárodní ochraně v ČR

·        možnosti cizinců získat povolení k pobytu na území

·        možnosti kooperace a spolupráce

·        diskuze

 

Program

 

12:15 – 13:45      Zajištění a vyhoštění cizinců podle zákona o pobytu cizinců

·         důvody a délka zajištění, řízení o zajištění, možnosti obrany

·         odkaz na mezinárodní závazky a závazky plynoucí z evropské právo

 

13:45 – 14:15      Přestávka

 

14:15 – 15:45      Řízení o mezinárodní ochraně

·         zajištění podle zákona o azylu

·         jiné možnosti cizinců požádat o povolení k pobytu v České republice

 

15:45 – 16:00      Diskuse

 

 

 

Lektoři

 

Jaroslav Větrovský

 

·         člen výkonné rady Asociace pro právní otázky imigrace

·         odborný asistent ústavu mezinárodního a evropského práva na Paneurópské vysoké škole, fakulty práva v Bratislavě

·         zaměřuje se na oblast ochrany lidských práv a problematiku azylového a uprchlického práva

 

Hana Lupačová

 

·         právnička v Kanceláři veřejného ochránce práv zaměřující se na migraci

·         spoluautorka Komentáře zákona o azylu a publikace Migration Law in the Czech Republic

·         bývalá členka Sdružení občanů zabývajících se emigranty

·         bývalá asistentka soudkyně Nejvyššího správního soudu

·         podílela se na studii UNHCR (Vysoký komisař OSN pro uprchlíky) o transpozici tzv. procedurální směrnice (2005/85/ES) v České republice

 

 

 

Přihlášení

 

 

Seminář je určený pro advokáty a advokátní koncipienty.

 

Účast na semináři je bezplatná.

 

Registrujte se prosím co nejdřív emailem na adrese probono@probonoaliance.cz. 

 

Kapacita semináře je omezená.

 

Bližší informace poskytne Michaela Bezoušková, e-mail probono@probonoaliance.cz, tel.: 774 887 792.

 

 

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.