Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Legal Ethics by Interactive Methods

Legal Ethics by Interactive Methods

Od: 3.11.2015
Do: 3.11.2015

Jménem Pro bono aliance a Mezioborového centra rozvoje právních dovedností PF UK vás zveme na akci, kterou jsme přichystali na úterý 3. listopadu 2015 od 15 do 16:30 hodin v místnosti č. 38 na PF UK.

 

Na fakultu zavítá význačný americký odborník na právní vzdělávání a profesní etiku, profesor Jim Moliterno.

 

Jeho úkolem bude „vyseknout“ ukázkovou hodinu na téma profesní etiky. Hodinu, která dokáže nebývalým způsobem zapojit a snad i nadchnout studenty – tj. vás. Protože má prof. Moliterno s interaktivní a studenty vtahující výukou rozsáhlé zkušenosti ze Spojených států i řady dalších zemí, kde vyučoval, nepochybuji o tom, že bude mít úspěch (více viz jeho krátký medailonek níže). Ukázková hodina skončí před čtvrtou hodinou, v případě zájmu bude možné s prof. Moliternem ještě diskutovat – o způsobu výuky či samotném tématu profesní etiky.

 

Akce se koná díky laskavé podpoře Velvyslanectví USA a advokátní kanceláře Kinstellar.

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.