Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Profesní etika právníků v praxi - meziprofesní diskusní forum

Profesní etika právníků v praxi - meziprofesní diskusní forum

Od: 25.3.2014
Do: 25.3.2014

Meziprofesní diskusní forum na téma Profesní etika právníků v praxi pořádá Pro bono aliance a Právnická fakulta Masarykovy university v Brně


Úterý 25. 3. 2014 od 16:40

Právnická fakulta Masarykovy university v Brně, místnost č. 215

 

Pozvání do panelu přijali:

  • JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. – soudkyně Ústavního soudu ČR
  • Mgr. Daniela Zemanová – soudkyně Nejvyššího správního soudu
  • prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. – děkan Právnické fakulty UK v Praze
  • JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. – proděkan Právnické fakulty UP Olomouc
  • JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. – odborný asistent na Právnické fakultě UP Olomouc
  • Mgr. Vítězslav Dohnal – advokát, člen správní rady Pro bono aliance
  • Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M. – ředitel Justiční akademie
  • JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M. – odborný asistent na Právnické fakultě MU Brno


Účastníci diskusního fóra se budou zabývat např. těmito otázkami:
• jak se v současné době profesní etika promítá do výkonu jednotlivých právnických povolání?
• věnuje se tématu profesní etiky dostatečná pozornost v právnickém vzdělávání a profesní přípravě?
• co konkrétně by se dalo udělat pro posílení etického výkonu právnických profesí?

 

Máte-li zájem o účast, registrujte se prosím.

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.