Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Meziprofesní setkávání právníků a soudcovská etika

Meziprofesní setkávání právníků a soudcovská etika

Od: 16.5.2019
Do: 16.5.2019

 Existují mantinely, z nichž soudci nemohou vybočit při setkáních s jinými  profesemi? Mohou se vlastně vůbec se zástupci jiných právních či veřejných profesí a funkcí setkávat? Co může a nemůže být diskutováno a o čem spolu vlastně mohou vzájemně hovořit?

 

O tom všem budeme hovořit dne 16. 5. 2019 od 17.30 do 19.00 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v rámci panelové diskuse „Meziprofesní setkávání právníků a soudcovská etika“.
 
Ožehavým tématem nás provede advokát Mgr. Vítězslav Dohnal a účastníky diskuse budou:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (soudkyně ÚS ČR), doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (soudce ÚS ČR), JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. (soudce NSS ČR), Mgr. Daniela Zemanová (předsedkyně Soudcovské unie a soudkyně MS v Praze) a doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D. (děkan PF MU)

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.