Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Communication of Judges with Media in High-Profile Cases

Communication of Judges with Media in High-Profile Cases

Od: 4.11.2015
Do: 4.11.2015

Přijďte se zapojit do diskuse o tématu a zažít, jak se učí právo na nejlepších amerických školách. Světová kapacita na profesní etiku a interaktivní výuku práva, profesor James E. Moliterno z Washington and Lee University School of Law, povede tuto mimořádnou ukázkovou hodinu.

 

Koná se ve středu 4. listopadu 2015 od 13:15 do 14:45 v Rotundě Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Akce je přístupná všem studentům a vyučujícím práva. Registrujte se prosím na facebookové akci.

Pořádá Pro bono aliance za spolupráce ELSA Olomouc
Akce se koná díky laskavé podpoře Velvyslanectví USA a advokátní kanceláře Kinstellar.

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.