Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Lidská práva naživo 2014

Lidská práva naživo 2014

Od: 25.10.2014
Do: 28.10.2014

Čtyřdenní intenzivní program pro studenty prvních ročníků právnických fakult.

Brno, 25.-28. října 2014

(Předběžný program, může doznat změn.)

Sobota 25. října

Mgr. Vítězslav Dohnal (Pro bono aliance)
Právo a spravedlnost - úvodní seznámení a případová studie
9:00-12:00 – Otevřená zahrada,  Údolní 33

Mgr. Peter Chmeliar (SOZE)
Cizinci a/v ČR
13:30-16:30 – Otevřená zahrada,  Údolní 33


Večerní posezení s hostem (bude upřesněno / potvrzeno)


Neděle 26. října

Mgr. Petr Polák (Kancelář veřejného ochránce práv)
Co je a co není diskriminace - ombudsman v akci
9:00-12:00 – Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39

Mgr. Vítězslav Dohnal (Pro bono aliance)
Právníci a etika - jak to jde dohromady
13:30-16:30 – Otevřená zahrada, Údolní 33

Večerní posezení s hostem (bude upřesněno / potvrzeno)


Pondělí 27. října

JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (Ústavní soud ČR, Právnická fakulta MU)
Právo na život
9:00-12:00 – Ústavní soud ČR, Joštova 8

Následuje: prohlídka budovy Ústavního soudu, provede JUDr. Vlastimil Göttinger

Mgr. Zuzana Durajová a Bc. Šárka Dušková (Liga lidských práv)
Lidskoprávní aspekty inkluzivního vzdělávání
13:30-16:30 – Liga lidských práv, Burešova 6

Večerní posezení s hostem (bude upřesněno / potvrzeno)


Úterý 28. října

Mgr. Libor Jarmič (Frank Bold / EPS)
Právní minimum Občana 2.0
9:00-12:00 – Otevřená zahrada, Údolní 33

 

Následuje: závěrečné vyhodnocení akce.

 

Registrace na adrese akce@probonoaliance.cz do středy 22. října. Účastnický poplatek 2 000 Kč pokrývá PrF MU svým studentům prostřednictvím stipendia.

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.