Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Právem proti diskriminaci - workshop v Brně

Právem proti diskriminaci - workshop v Brně

Od: 26.9.2012
Do: 26.9.2012

  

Pro bono aliance a Kancelář veřejného ochránce práv

si Vás dovolují pozvat na workshop

 

Právem proti diskriminaci

 

středa 26.září 2012

13:00 – 17:00

 

v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv

Údolní 39, 602 00 Brno

 

Témata:

 

·        úvod do problematiky diskriminace a rovného zacházení v českém právu - definice základních konceptů: přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování

·        právní prostředky ochrany před diskriminací

·        přenos důkazního břemene ve sporech o diskriminaci

·        případové studie

 

Lektoři:

Mgr. Jana Kvasnicová - ukončila studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity obhajobou diplomové práce na téma Přímá a nepřímá diskriminace žen v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. Od července roku 2009 pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv, v oddělení rovného zacházení pracuje od jeho vzniku v prosinci 2009 jako zástupkyně vedoucího. Podílí se na výuce předmětu Právní klinika diskriminace a rovné zacházení vyučovaného na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

 

Mgr. Jiří Šamánek - absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Právníkem oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv je od 1. prosince 2009. V oddělení rovného zacházení se zabývá především problematikou Evropského práva, práva na rovné zacházení osob se zdravotním postižením a rovným přístupem k předškolnímu vzdělání.

 

Workshop je určen přednostně pro advokáty a advokátní koncipienty zapojené do projektu Pro bono centrum. Účast na workshopu je bezplatná.

 

Bližší informace poskytne Mgr. Vítězslav Dohnal, e-mail vdohnal@probonoaliance.cz,     tel.: 776 834 534.

 

Registrujte se elektronicky na adrese vdohnal@probonoaliance.cz. 

 

Workshop se koná s podporou:

 

    

 

    

 

     

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.