Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Stáž v Polsku - právní kliniky

Stáž v Polsku - právní kliniky

Od: 27.11.2011
Do: 2.12.2011

Pro bono aliance ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy Univerzity v Brně organizuje v rámci projektu „Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva“ reg.č. CZ. 1.07/2.4.00/17.0044, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost studijní pobyt ve Varšavě zaměřený na praktické formy právního vzdělávání zejména právní kliniky.

 

V rámci pobytu účastníci navštíví:

  • Helsinskou nadaci pro lidská práva
  • Polskou nadaci právních klinik
  • Fundacja Academia Iuris – největší právní kliniku nevládní organizace v Polsku
  • právní kliniku Právnické a správní fakulty Varšavské Univerzity
  • právní kliniku na Lazarkého škole obchodu a práva
  • právní kliniku Právnické fakulty Univerzity v Lodži
  • právní kliniku Právnické akademie Leona Kozminského.

 

Stáž se koná v termínu 27.11. - 2.12. Stáže se zúčastní: Jaroslav Benák (PF MU), Lucie Atkins (PF MU), Kristýna Foukalová (Liga lidských práv), Lucie Nechvátalová (PF MU), Veronika Kozlová (PF MU), Martin Kornel (PF MU) a Eva Pavlorková (Ekologický právní servis).

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.