Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Seminář "Exekuce a oddlužení"

Seminář "Exekuce a oddlužení"

Od: 20.5.2011
Do: 20.5.2011

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

 

ve spolupráci s Pro bono aliancí


VÁS ZVE NA ODBORNÝ SEMINÁŘ,

Exekuce a oddlužení (osobní bankrot)

 

který se uskuteční 20. května 2011v Domově pro seniory Háje (K Milíčovu 735/1, Praha 4 Háje)
od 09.00 do 15.00 hodin, prezence účastníků od 08.30 hodin


Lektoři semináře


JUDr. Stanislav Pazderka
soudní exekutor (exekutorský úřad Písek)

 

Mgr. Jáchym Oswald
asistent soudce (insolvenční oddělení Krajského soudu Ústí nad Labem)

 

Obsah semináře:
Seminář se zaměří na otázky, které se svými klienty řeší neziskové organizace zabývající se
pomocí lidem v dluhové pasti, lidem sociálně slabým či jinak znevýhodněným.
Lektoři seznámí účastníky se základy exekuce a oddlužení a poté budou odpovídat na
dotazy účastníků.

 


Cena semináře:
 Pro členy APSS ČR – 690 Kč za osobu
 Pro nečleny APSS ČR – 1 090 Kč za osobu

 

Elektronický formulář přihlášky, storno podmínky a více informací o semináři je uvedeno na www.apsscr.cz

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.