Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Škola lidských práv na PF UK Praha 3.-8.10.2011

Škola lidských práv na PF UK Praha 3.-8.10.2011

Od: 3.10.2011
Do: 8.10.2011

 3.-8.10.2011 se bude poprvé konat ŠLP jako volitelný, kreditově ohodnocený předmět v rámci projektu Právo pro praxi, pro studenty 3.-5.ročníků pražské PF UK.

Další informace zde

 

Školu lidských práv podporuje i v roce 2011 nakladatelství C.H.Beck!

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.