Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Studijní pobyt ve Velké Británii

Studijní pobyt ve Velké Británii

Od: 30.4.2012
Do: 3.5.2012

Studijní pobyt pro vyučující, doktorandy, studenty a externí spolupracovníky právnických fakult. Je zaměřený na propojování výuky s praxí, zejména na metodu právních klinik. Dále budou mít účastníci možnost dozvědět se také o fungování pro bono advokacie.

 

http://www.northumbria.ac.uk/sd/academic/law/

http://www.derby.ac.uk/law

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.