Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Seminář: Právem proti diskriminaci

Seminář: Právem proti diskriminaci

Od: 20.3.2018
Do: 20.3.2018

Pro bono aliance a Kancelář veřejného ochránce práv

si Vás dovolují pozvat na seminář

 

Právem proti diskriminaci

 

úterý 20. března 2018

13:00 – 16:30

 

V prostorách advokátní kanceláře Allen & Overy (5. patro)

V Celnici 4, Praha 1

 

Témata:

 

·        úvod do problematiky diskriminace a rovného zacházení v českém právu

·        definice základních konceptů: přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování apod.

·        přípustné formy rozdílného zacházení

·        právní prostředky ochrany před diskriminací

·        přenos důkazního břemene ve sporech o diskriminaci

·        judikatura (česká, SD EU, ESLP), zprávy ochránce, případové studie

 

Lektorují:

 

Jana Kvasnicová - absolvovala studium na Právnické fakultě (2009) a Fakultě sociálních studií (2013, obory genderová studia a sociální antropologie) Masarykovy univerzi­ty. Od července roku 2009 pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv, v od­dělení rovného zacházení pracovala od jeho vzniku v prosinci 2009 na pozici zástupkyně vedoucího. Podílí se na výuce předmětu Právní klinika diskriminace a rovné zacházení vyučovaného na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a předmětu Gender a právo vyučova­ného na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Je jednou z vedoucích autorského kolektivu komentáře k antidiskriminačnímu zákonu pro Wolters Kluwer, a. s.

 

Petr Polák - absolvoval Právnickou fakultu (2007) a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity (2009). Ihned po studiích nastoupil do Kanceláře veřejného ochránce práv. Vedoucím odboru rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv je od 1. května 2012. Od července 2012 je asistentem veřejného ochránce práv. V listopadu 2015 byl zvolen do předsednictva sdružení Equinet. Podílí se na výuce předmětů Právní klinika diskriminace a rovné zacházení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Zabývá se především problematikou aplikace unijního práva ve vnitrostátní praxi, dopadem judikatury nadnárodních soudů v oblasti ochrany před diskriminací, věkovou diskriminací a ochranou práv etnických a sexuálních menšin.

 

Účast na semináři je bezplatná.

 

Registrujte se prosím co nejdřív emailem na adrese probono@probonoaliance.cz. 

 

Kapacita semináře je omezená.

 

Bližší informace poskytne Kateřina Mužíková, e-mail muzikova@probonoaliance.cz, tel.: 774 887 792.

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.