Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Semináře ve spolupráci s KVOP

Semináře ve spolupráci s KVOP

Od: 15.4.2019
Do: 15.4.2019

 

Pro bono aliance a Kancelář veřejného ochránce práv

si Vás dovolují pozvat na praktický seminář

 

Antidiskriminační judikatura 2018

 

pondělí 15. dubna 2019

13:00 – 16:30

 

V prostorách advokátní kanceláře Allen & Overy (5. patro)

V Celnici 4, Praha 1

Zajímáte se o problematiku zákazu diskriminace, ale nemáte čas sledovat nejnovější vývoj v dané oblasti? Právě pro Vás jsme připravili seminář, na kterém Vám shrneme vše podstatné, co v minulém roce přinesla soudní praxe.

 

Rádi bychom Vás seznámili s rozhodnutími obecných soudů, ESLP a SD EU v oblasti zákazu diskriminace. Budeme se věnovat nejen samotným rozhodnutím, ale také jejich přínosu, souvisejícím otázkám a možnému využití závěrů soudů ve Vaší praxi. Otevřeme například témata:

·        Svoboda projevu vs. zákaz diskriminace při poskytování služeb (aneb žádná pizza pro migranty a Rusy tady chceme jen některé)

·        Poskytování služeb ve vztahu k náboženskému přesvědčení (deset rozdílů mezi svatebním dortem a „gaycake“)

·        Diskriminace v přístupu k bydlení a její prokazování (máte zájem o 2+1 nebo 2+kk? a nejste náhodou Rom?)

·        Diskriminace ve služebních poměrech (vojáci, úředníci a policisté – kam s nimi?)

·        Šikana na pracovišti, sexuální obtěžování (plácání po zadní části těla může mít své následky, a to i trestněprávní)

·        Přiměřená opatření pro osoby se zdravotním postižením (rampu Vám tady nepostavíme, pane vozíčkáři, ale můžeme Vás vynést)

·        Požadavky na náboženské vyznání zaměstnanců (třikrát Zdrávas před obědovou pauzou)

 

Lektorují

Martin Šmíd – vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (2006). Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity (2017) absolvoval doktorské studium v oboru Pracovní právo. Od roku 2006 vyučuje právní předměty na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. V Kanceláři veřejného ochránce práv působí od roku 2018 a věnuje se především problematice rovného zacházení v pracovněprávních vztazích.

Hana Brablcová – absolvovala Právnickou fakultu (2016) Masarykovy univerzity. Od roku 2017 pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv jako právnička odboru rovného zacházení. Zabývá se zejména diskriminací z důvodu pohlaví.

Lenka Křičková – absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Od roku 2018 pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv jako právnička odboru rovného zacházení. Zabývá se zejména diskriminací v oblasti vzdělávání.

 

Registrace

 

·        Seminář je určený pro advokáty a advokátky, advokátní koncipienty a koncipientky a studenty a studentky právnických fakult

·        Účast na semináři je bezplatná

·        Registrujte se prosím co nejdřív emailem na adrese probono@probonoaliance.cz

·        Kapacita semináře je omezená

·        Bližší informace: Mgr. Kateřina Mužíková, e-mail probono@probonoaliance.cz, tel.: 774 887 792

Pozvánka ke stažení zde 

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.