Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Dopad nového občanského zákoníku na právní režim neziskových organizací (Plzeň)

Dopad nového občanského zákoníku na právní režim neziskových organizací (Plzeň)

Od: 11.2.2014
Do: 11.2.2014

Vzdělávací seminář pro advokáty i pracovníky neziskových organizací.Presentuje Mgr. Jaroslav Benák, MU Brno.

 

Seminář se koná v sídle Plzeňského kraje v úterý 11. února od 13:00 do 17:00. Účast je bezplatná po registraci na adrese probono@probonoaliance.cz do 7. února nebo vyčerpání kapacity.
 

 

Seminář se koná v rámci projektu podpořeného velvyslanectvím Spojených států.

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.