Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Lawyer Ethics in Practice

Lawyer Ethics in Practice

Od: 3.11.2015
Do: 3.11.2015

Pro bono aliance

 

cordially invites you to

 

Lawyer Ethics in Practice

 

Come discuss the topic through challenging cases and your experiences at a business breakfast worskhop led by

 

Professor James E. Moliterno (Washington and Lee University School of Law)

 

Kinstellar, Na Příkopě 19, Praha 1

Tuesday 3 November 2015, 9:00-10:30

 

The working language is English. Registration via email (akce@probonoaliance.cz) by Tuesday 27 October required.

 

The event is kindly supported by the U.S. Embassy to the Czech Republic and Kinstellar.

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.