Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Seminář "Sankce v antidiskriminačním právu"

Seminář "Sankce v antidiskriminačním právu"

Od: 12.4.2016
Do: 12.4.2016

 

Pro bono aliance a Kancelář veřejného ochránce práv

si Vás dovolují pozvat na seminář

 

Sankce v antidiskriminačním právu

 


úterý 12. dubna 2016

 

14:00 – 17:30

 

v Tiskovém středisku Kanceláře veřejného ochránce práv

Údolní 39, Brno

 

 

 

 

Témata:

 

·        pojetí sankce za porušení zákazu diskriminace v právu EU

·        judikatura Soudního dvora EU

·        vnitrostátní právní úprava (vztah antidiskriminačního práva a občanského zákoníku)

·        monitoring české judikatury, příklady ze zahraničí

·        praktické příklady z kauz předaných pro bono centru (2012 – 2016), sdílení zkušeností

·        diskuze  

 

 

Lektor:

Petr Polák - absolvoval Právnickou fakultu (2007) a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity (2009). Ihned po studiích nastoupil do Kanceláře veřejného ochránce práv. Vedoucím oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv je od 1. května 2012. Od července 2012 je asistentem veřejného ochránce práv a členem pracovní skupiny Policy Formation a správní rady v rámci evropského sdružení Equinet. Podílí se na výuce předmětů Právní klinika diskriminace a rovné zacházení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Na téma sankcí přednáší pro Evropskou akademii práva (ERA). Zabývá se především problematikou aplikace unijního práva ve vnitrostátní praxi, dopadem judikatury nadnárodních soudů v oblasti ochrany před diskriminací, věkovou diskriminací a ochranou práv etnických a sexuálních menšin.

 

 

Seminář je určen pro advokáty a advokátní koncipienty.

 

Účast na semináři je bezplatná.

 

Registrujte se prosím co nejdříve emailem na adrese probono@probonoaliance.cz. 

 

Kapacita semináře je omezená.

 

Bližší informace poskytne Michaela Bezoušková, e-mail probono@probonoaliance.cz, tel.: 774 887 792.

 

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.