Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Pokračování Školy lidských práv

Pokračování Školy lidských práv

Od: 24.6.2011
Do: 26.6.2011

Mimořádné pokračování Školy lidských práv se ukuteční ve dnech 24. - 26.6. v Táboře. Pro velký zájem studentů jsme se rozhodli letos doplnit cyklus workshopů o další setkání.

 

V programu se budeme věnovat těmto tématům:

  • násilí z nenávisti
  • svoboda projevu
  • práva pacientů
  • veřejné zakázky
  • právní ochrana před hlukem

 

Účastníci se mohou těšit také na besedu se soudci trestního úseku Okresního soudu v Táboře.

 

 

Školu lidských práv podporuje i v roce 2011 nakladatelství C.H.Beck!

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.