Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Profesní etika a dostupnost právní pomoci - kulatý stůl

Profesní etika a dostupnost právní pomoci - kulatý stůl

Od: 9.6.2011
Do: 9.6.2011

 

Profesní etika a dostupnost právní pomoci - kulatý stůl

 

U příležitosti 3. výročí fungování projektu Pro bono centrum se v rezidenci amerického velvyslance v Praze koná dne 9.6. 2011 kulatý stůl na téma Profesní etika a dostupnost právní pomoci. S příspěvky vystoupí například Kateřina Šimáčková (Nejvyšší správní soud), Martin Vychopeň (předseda České advokátní komory) nebo Hana Gawlasová (advokátní kancelář Kinstellar).

 

Bližší informace o akci najdete zde

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.