Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Právníci v ulici - JUDr. Pavel Rychetský

Právníci v ulici - JUDr. Pavel Rychetský

Od: 1.6.2018
Do: 1.6.2018

 

Právníci v ulici pokračují 1. června besedou s Pavlem Rychetským

Předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský bude v pátek 1. června dalším hostem v rámci cyklu Právníci v ulici, který se koná v Táboře. Veřejná diskuse se koná ve spolkovém domě Střelnice od 17:00.

Rozhovor s Lenou Bradáčovou opět povede táborský právník Vítězslav Dohnal.  S hostem bude v první části diskutovat třeba o ústavě a jejím ohýbání, o právní a politické kultuře, o práci české justice, o cenzuře v době sociálních sítí. Navazovat budou otázky z publika, u kterých je téma zcela v rukou účastníků diskuse.

„Jsme mimořádně poctěni tím, že si předseda ústavního soudu našel čas na diskusi s občany. Otázky fungování právního státu, oddělení jednotlivých státních mocí a vyvažování různých zájmů jsou dnes velmi aktuální. K tomu všemu má Pavel Rychetský nejen jako předseda nejvyšší soudní instituce co říci,“ říká k průběhu akce Vítězslav Dohnal.

Setkání s Pavlem Rychetským je čtvrtým dílem z cyklu, díky němuž již přijeli do Tábora diskutovat s veřejností ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková, předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa a Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová. Cyklus pořádá nezisková organizace Pro bono aliance, která jím chce přispět ke zvýšení povědomí o fungování institucí právního státu, a napomoci tak k posílení důvěry v jejich práci.

 

kontakt:

Vítězslav Dohnal, tel.: 776 834 534, email: vdohnal@probonoaliance.cz

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.