Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Seminář Práve proti diskriminaci

Seminář Práve proti diskriminaci

Od: 8.3.2017
Do: 8.3.2017

Pro bono aliance a Kancelář veřejného ochránce práv

si Vás dovolují pozvat na seminář

 

Právem proti diskriminaci

 

středa 8. března 2017

13:00 – 16:30

 

V prostorách advokátní kanceláře Allen & Overy (5. patro)

V Celnici 4, Praha 1

 

Témata:

 

·        úvod do problematiky diskriminace a rovného zacházení v českém právu - definice základních konceptů: přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování apod.

·        přípustné formy rozdílného zacházení

·        právní prostředky ochrany před diskriminací

·        přenos důkazního břemene ve sporech o diskriminaci

·        judikatura, zprávy ochránce, případové studie

 

Lektorky:

 

Jana Kvasnicová - absolvovala studium na Právnické fakultě (2009) a Fakultě sociálních studií (2013, obory genderová studia a sociální antropologie) Masarykovy univerzi­ty. Od července roku 2009 pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv, v od­dělení rovného zacházení pracovala od jeho vzniku v prosinci 2009 na pozici zástupkyně vedoucího. Podílí se na výuce předmětu Právní klinika diskriminace a rovné zacházení vyučovaného na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a předmětu Gender a právo vyučova­ného na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Je jednou z vedoucích autorského kolektivu komentáře k antidiskriminačnímu zákonu pro Wolters Kluwer, a. s.

 

Zuzana Ondrůjová - absolvovala Filozofickou fakultu (1992) a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity (2006). Byla asistentkou soudkyně Nejvyššího správního soudu (2006 – 2009). Od roku 2010 pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv jako právnička, nejprve do roku 2012 v oddělení sociálního zabezpečení, a poté v oddělení rovného zacházení, kde pracuje doposud. Od roku 2013 je členkou pracovní skupiny evropského sdružení Equinet, konkrétně Gender Equality Working Group a v témže roce byla jmenována i asistentkou veřejného ochránce práv. Zaměřuje se především na problematiku rovnosti žen a mužů (nejen v zaměstnání), a také na oblast rovného přístupu k bydlení, vzdělání a zdravotní péče. Od roku 2009 spolupracuje jako freelance se Soudním dvorem Evropské unie na překladech z jazyka španělského.

 

Seminář je určený pro advokáty a advokátní koncipienty.


Účast na semináři je bezplatná.

 

Registrujte se prosím co nejdřív emailem na adrese probono@probonoaliance.cz. 

 

Kapacita semináře je omezená.

 

Bližší informace poskytne Michaela Bezoušková, e-mail probono@probonoaliance.cz, tel.: 774 887 792.

 

 

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.