Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Právníci v ulici - JUDr. Lenka Bradáčová

Právníci v ulici - JUDr. Lenka Bradáčová

Od: 17.4.2018
Do: 17.4.2018

 

Třetí pokračování z nového cyklu veřejných besed s právníky z vrcholných státních institucí.

Tentokrát vrchní státní zástupkyně v Praze JUDr. Lenka Bradáčová.

 

Opět ve spolkovém domě Střelnice v Táboře. Úterý 17. 4. od 19:00. Vstup volný.

 

Moderuje Vítězslav Dohnal, předseda správní rady Pro bono aliance.

 

 

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.