Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Seminář "Rozhodování o právní pomoci v praxi civilních a správních soudů"

Seminář "Rozhodování o právní pomoci v praxi civilních a správních soudů"

Od: 18.11.2014
Do: 18.11.2014

Justiční akademie a Pro bono aliance si Vás dovolují pozvat na diskusní seminář: Rozhodování o právní pomoci v praxi civilních a správních soudů Místo konání: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno Datum: 18. listopadu 2014 Program: 9:00 – 9:30 Registrace účastníků 9:30 – 9:40 Zahájení semináře (Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát, Pro bono aliance) 9:40 – 10:25 Ustanovení zástupce nemajetnému účastníkovi v občanském soudním řízení ( Luboš Brim, Právnická fakulta MU) 10:25 – 11:00 Ustanovování právních zástupců z pohledu soudce okresního soudu (Hynek Baňouch, soudce Okresního soudu v Chrudimi) 11:00 – 11:20 Přestávka 11:20 – 11:30 Ustanovování právních zástupců v systému dostupnosti právní pomoci v ČR (Vítězslav Dohnal, advokát, Pro bono aliance) 11:30 – 12:15 Ustanovování právního zástupce v řízení před soudem z pohledu Ústavního soudu ČR (Kateřina Šimáčková, soudkyně Ústavního sodu) 12:15 – 12:45 Rozhodování Nejvyššího správního soudu v oblasti dostupnosti právní pomoci (Jan M. Passer, soudce Nejvyššího správního soudu) 12:45 – 13:00 Závěrečná diskuse – silné a slabé stránky rozhodování soudů při ustanovování právních zástupců, možné změny do budoucna 13:00 Oběd a závěr semináře

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.